janvier 2015 Archives

Assemblea 2015

| No Comments

Untitled

1. Aprovació de l'acta anterior.

2. Estat de comptes.

3. Aprovació del cens.

4. Valoració del 2014.

President Ramon Sàlvia

Agraïment a tothom, sobretot als qui han fet feina, i a la Junta administrativa i tècnica en particular. No hem sabut involucrar-hi més gent, i alguns s'han cremat i això és negatiu.

Els objectius al començament eren créixer i consolidar la massa social; l'Escola de Castells ha fet molta feina en aquest sentit, i l'Àrea de Dinamització també, el que ha pogut. La celebració del 20è aniversari amb moltes activitats (Assemblea CCCC, exposició, Tagamanent, sopar --amb més de 200 persones, fita molt positiva--, Alcanar...) ha estat un èxit.

L'economia està sanejada i ha de permetre fer aquestes activitats. La quota ha anat molt bé.

La participació activa, que era un dels objectius, s'ha aconseguit, però no prou satisfactòriament. S'han fet moltes activitats, però és molt important que més gent s'hi impliqui.

El tercer autocar, a banda del Concurs, no s'ha aconseguit, malgrat que en algunes sortides necessitàvem uns 5 cotxes (és a dir, anem pel segon autocar i mig).

Som colla de vuit, però cal més feina. Hem seguit endavant, sense fer passes enrere, malgrat les dificultats i malgrat la pèrdua d'en Joan Pastor.

Cap de colla Lluís Muñoz

Hem descarregat el 2de7 per fi, felicitats a tothom.

L'objectiu de seguir endavant i consolidar la feina, s'ha assolit: 5 4de8 descarregats més un de carregat, i 1 2de7 desc i 1 carregat.

Sempre fem els castells que tenim. Els objectius inicials eren, però, més ambiciosos: fer castells nous no ha estat possible, tot i que hem millorat el nivell. Anem creixent, i espero que continuarà així. El 2de7 encara s'ha de consolidar i foragitar-ne les pors; un agraïment especial per a la canalla. També hem recuperat el 3de7s i l'hem fet sense caure, molt bé.

Gràcies a la Tècnica, que sense ells això no es podria haver fet. I també gràcies a la Junta. Molt content per la colla, que l'hem feta gran entre tots. En Pastor deia que el més difícil era mantenir-se, i ho hem fet, gràcies.


5. Presentació candidatura 2015

President Ramon Sàlvia

Continua, malgrat que volia plegar, pel projecte d'en Joan Pujadas.

Volem créixer, els castellers són el més important, i per tant són la prioritat absoluta. L'equip de creixement, amb J. Figueras, intentarà créixer i implantar-se molt més dins Esplugues, i nosaltres ens implicarem més en el teixit associatiu i d'entitats en general.

S'estudiarà crear la figura del padrí per acollir la gent nova i orientar-lo per la colla.

Les activitats ja han començat, i n'hi ha de programades: per exemple, la calçotada és el 7 de març. Volem que tothom s'impliqui almenys en l'organització d'una activitat, per evitar que sempre facin la feina els mateixos i perquè tothom ho doni tot almenys una vegada.

Vol estendre la cultura castellera dins la colla, perquè hi ha molta gent que no sap què són gaire els castells quan entra a la colla, i per «culturitzar» necessita una comissió amb ell que ho pensi.

Els nostres espais, la Nau i la Closca, es condicionaran. La Nau s'arreglarà amb una xarxa nova i la redistribució de l'espai, amb un pressupost estimat de vora 5.000 €. I la Closca s'estudiarà com tenir-la oberta el màxim de temps possible perquè esdevingui un local social i de trobada de debò.

[repàs de l'equip]

Cap de colla Joan Pujadas

La Tècnica sencera tindrà 23 persones. L'objectiu primer és consolidar el que ja tenim (4de8 i 2de7) i mirar el futur immediat: 3de8, 9de7, folres, pilar de 6.

Per poder créixer, s'intentarà fer més feina en el mateix temps. Els assaigs es dividiran en dues parts:
--Assaig tècnic: primera hora, hi passaren moltes coses alhora (de proves a gent nova, a folres, canalla, espatlleres, etc.).
--Assaig general: segona hora, serà com sempre, en blocs de 2 proves netes + 1 prova amb pinya.

Els assajos començaran el divendres 6 de febrer. Al març començaran també els assajos de dimarts.

Es rodaran molts castellers perquè tothom tingui oportunitats, no perquè pugi tothom, perquè la intenció és anar al màxim a plaça.

S'intentarà que tothom estigui a gust a assaig i s'ho passi bé. Es redistribuirà la Nau amb un espai per a canalla, rocòdrom, una xarxa nova, etc.

Es vol que no es cremi ningú i que les comissions funcionin bé. Hi haurà una reunió fixa el dilluns de 9 a 10 del vespre a la Closca.

Sàlvia explica la sortida a Mallorca convidats per Al·lots de Llevant, l'últim cap de setmana de maig, a Manacor.


6. Votació

Sí: 89
No: 5
Blanc: 2
Nul: 2


About this Archive

This page is an archive of entries from janvier 2015 listed from newest to oldest.

décembre 2014 is the previous archive.

mars 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en