Sis anys

| 2 Comments

Avui (ahir, avui, no ve d'un dia) aquest bloch fa (o ha fet) la friolera de 6 anys. Començà el periple el 4 de febrer del 2004 i encara aguanta. Moribund, però aguanta. El mes de gener passat va ser el primer sense cap post des que el vaig crear. Convalescent, però rebutjant l'últim combregar, el bloch dels collons no s'enfonsa en els oceans d'internet (molt suada metàfora). Viento en popa a toda vela! (quants castellanismes)

Salut

2 Comments

felicitats pels sis anys!! :)

Noi, que fas que no escrius? Som a març de 2012, el teu blog ha fet 8 anys. Fes-li un regal d'anivesari endarrerit i escriu alguna cosa.
És molt agradable seguir-te els pensaments tal com els escrius. M'he passat una bona estona.
Adeu.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by JS published on 5 février 2010 14h36.

Festa de Biologia UB, 2009 was the previous entry in this blog.

Diada a Badalona 2010 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en