M'agrada la UAB

| 1 Comment

Havia oblidat la boira matinal de l'Autònoma quan el sol està tapat. O que el senyor Molins no sap fer classe en català. Feia temps que no veia els meus companys, ja portem dos anys i aquest n'és el tercer. He vist moltes rastes, molts heavies i la inconfusible flaire de porro als passadissos de la Facultat i a l'Autònoma en general. Tot de pancartes, enganxines, cartells i pintades i propaganda política de tota mena abunda a la meva Universitat. És un ambient on m'hi sento molt còmode, tot i que faci riure tanta gent disfressada i tanta demagògia junta. M'agrada molt més això que no pas l'ambient piju i prepotent de la Facultat de Dret de la UB.

Bé, he tornat a recordar moltes coses. No ho sembla, però ja porto dos anys. Quan anava a la biblioteca m'han envaït mil records: les farres de Ganàpies, companys que s'han quedat pel camí del quals ja no en sé res, assignatures suspeses, campanes, hores avorrides, etc. Imagineu quan he anat al bar de la Cívica...

He tornat a la UAB perquè és ja com casa meva, perquè em conec força bé el Campus, perquè hi tinc els amics i perquè hi tinc la colla. Perquè m'agrada el pla d'estudis, perquè ja conec molts professors, perquè m'atenen en català, perquè odio el centralisme que regalima la UB (amb una classe en vaig tenir més que prou). Perquè quan vaig visitar l'Autònoma al Batxillerat ja em va agradar, i perquè ara ja m'hi he enamorat, malgrat els defectes que pugui tenir.

I així avui he començat segon cicle i m'hi estic posant al dia. Ara que no treballo a les tardes tinc molt més de temps lliure per estudiar i descansar, i suposo que podré treure'm la carrera amb molta més facilitat. Fins que no abandones casa teva no t'adones del que has perdut. Abans que fos massa tard, he preferit tornar-hi. M'agrada la UAB i m'agrada autojustificar-me per convènce'm.

1 Comment

ja ho diuen els castellans, el roce hace el cariño... o.. val més boig conegut que sabi per conèixer...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by JS published on 6 octobre 2005 16h26.

Diada del Mercadal a Reus was the previous entry in this blog.

Homenatge a Companys a Esplugues is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en